Refundacja łóżka rehabilitacyjnego

Dla przewlekle chorych czy z innych przyczyn muszących długotrwale przebywać w pozycji leżącej należy nabyć łóżko rehabilitacyjne. Zapewni ono komfort i możliwość szybszego powrotu do zdrowia osobom chorym, zarówno w warunkach szpitalnych, jak i w domu. Nie jest to rzecz tania, dlatego dobrą informacją dla chorych i ich rodzin jest możliwość refundacji łóżka – z PFRON.

Refundacja środków medycznych z NFZ

Dofinansowanie z NFZ obejmuje bardzo szeroki asortyment, w tym balkonik, wózek inwalidzki, kula ortopedyczna, orteza na kolano, stabilizator stawu skokowego, materac przeciwodleżynowy i wiele, wiele innych. Warto mieć to na uwadze w przypadku choroby – to duże odciążenie dla domowego budżetu. Jednak niestety – NFZ nie dofinansowuje zakupu łóżka rehabilitacyjnego.

Dofinansowanie do łóżka rehabilitacyjnego – PFRON

Łóżko rehabilitacyjne stanowi sprzęt rehabilitacyjny, który może zostać dofinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Jest to dofinansowanie, musi więc zostać udzielone przed zakupem – pamiętajmy o tym. Przysługuje ono osobom niepełnosprawnym, aby z niego skorzystać trzeba więc posiadać ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez powiatowy zespół orzekania do spraw niepełnosprawności. Dofinansowanie to wynosi nawet 95% wartości łóżka.

Dysponentami środków Funduszu na zakup łóżek rehabilitacyjnych są Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, których rolę w miastach na prawach powiatu spełniają Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej.

Procedura składania wniosków o dofinansowanie zakupu łóżka rehabilitacyjnego jest uregulowana w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej sprawie określenia rodzaju zadań powiatu które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych.

Aby uzyskać dofinansowanie, należy złożyć:
– wniosek o dofinansowanie;
– zaświadczenie od lekarza – zalecenie zakupu łóżka rehabilitacyjnego;
– fakturę pro forma, stanowiącą ofertę zakupu łóżka. Właściwą fakturę wystawi firma, w której kupimy łóżko;
– oświadczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności
– zaświadczenie o dochodach

Wniosek o dofinansowanie zakupu składa się w zwykłej formie pisemnej, przy czym musi on zawierać elementy wskazane w rozporządzeniu. PCPR często udostępniają własne formularze wniosków, jednak ich użycie nie jest konieczne – mają one pomóc chorym i ich rodzinom. Wniosek należy uzasadnić, zwracając uwagę na potrzeby niepełnosprawnego.