Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Strona Sołectwa Mała Wieś Górna

Zebranie wiejskie – organ uchwałodawczy sołectwa (jednostki pomocniczej gminy), funkcjonujący na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.


 

Kompetencje 

Ustawa o samorządzie gminnym ograniczyła się do wskazania, iż zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym sołectwa. Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 3 ww. ustawy określenie organizacji i zakresu działania jednostki pomocniczej, w tym w szczególności zasady i tryb wyborów oraz organizację i zadania jej organów, określa rada gminy odrębnym statutem, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami.


 

Zakres działania zebrania wiejskiego 

Do najczęstszych zadań zebrania wiejskiego należą:

  • uchwalanie rocznego planu wydatków sołectwa
  • rozpatrywanie sprawozdań z pracy organów sołectwa
  • wybór i odwoływanie sołtysa oraz członków rady sołeckiej, oraz stwierdzanie wygaśnięcia ich mandatu
  • opiniowanie na wniosek rady sołeckiej projektów jej uchwał
  • podejmowanie inicjatyw społecznych i gospodarczych przedstawianych organom gminy


 

Organizacja zebrania wiejskiego 

Szczegółowe regulacje dotyczące organizacji zebrania wiejskiego znajdują się w poszczególnych statutach. Z reguły prawo udziału w takim zgromadzeniu posiadają wszyscy mieszkańcy sołectwa dysponujący czynnym prawem wyborczym.

Zebranie wiejskie zależnie od przyjętych rozwiązań zwoływane może być przez sołtysa, radę sołecką lub organy samorządu gminnego (radę gminy, wójta), a także na wniosek określonej liczby mieszkańców. Statuty zawierają z reguły obowiązek odbywania takich posiedzeń nie rzadziej niż raz w roku.

Źródło: www.wikipedia.pl


 

DOKUMENTY Z ZEBRAŃ WIEJSKICH

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (S_Mala_Wies_Gorna_1.pdf) Statut Sołectwa Mała Wieś Górna Statut Sołectwa Mała Wieś Górna117 kB

Najpopularniejsze komentarze